Závodní družstvo V

Družstvo V je ve fázi tvorby a vzniku. Chceme do něj motivačně zapojit co nejvíce zájemců, dětí narozených v letech 2009-2011. Pro ročník 2009 by toto družstvo mělo být přestupní stanicí, ve které se děti naučí zejména technické základy všech čtyř plaveckých způsobů, startů a obrátek.

Základ družstva budou tvořit děti narozené v orce 2010 a 2011. Cílem práce v družstvu je naučit děti pravidelnosti trénování jako základního předpokladu ke zvládnutí základů techniky plaveckých způsobů a učení se novým plaveckým dovednostem. Naším plánem prpo rok 2019/20 je umožnit jim plavecký trénink 4x týdně 1 hodinu, což je vzhledem k obsahu a cílům této etapy optimum. Suchá příprava bude 1x týdně. Suchá příprava se zaměřuje na rozvoj všestrannosti a správné pohybové návyky, obsahem jsou atletické, gymnastické a herní činosti, vyrovnávání svalových dysbalancí. Děti se mohou účastnit prvních, tzv. srovnávacích závodů, kde sbírají první soutěžní zkušenosti.

Rodiče, kteří mají zájem zapojit svoje děti do tohoto družstva, žádáme, aby kontaktovali instruktora/trenéra svého dítěte a domluvili s ním další detaily.

Cíle:

Obsah:

Trenéři: Michal Beran, Michaela Krámová

Plavci: Václav Doubravský, Patrik Flanier, Matyáš Hodr, Ondřej Krpálek, Rudolf Kus, Natálie Malátová, Jan Málek, Alžběta Malochová, Jiřina Mlčochová, Nikol Schejbalová, Bára Sokolová, Nelly Straková, Markéta Synková, Jakub Šprinc, Matyáš Vích, David Vyčítal