Závodní družstvo I

Závodní plavci v tomto družstvu jsou ročník nar. 2002 a starší. V této etapě je základem soustavný a systematický trénink. Družstvo I má zajištěný plavecký trénink 9x týdně, tj. 11,5 - 14,5 hodin v týdnu. Hlavními úkoly této tréninkové skupiny je zvládnout základní tréninkové metody (distanční, fártlekové a intervalové) a pracovat s nimi, přenášet techniku do tempa a zvyšovat svoji plaveckou kondici, postupně se specializovat na způsoby, distance a disciplíny. To vše s cílem zvyšovat plaveckou výkonnost.

Od zimní sezóny 2017/2018 pracuje Družstvo I společně s Družstvem II. Jednoznačnou výhodou je zvýšení tréninové konkurence - jednak nárůstem počtu plavců, jednak tím, že tréninky probíhají na dvou paralelních drahách. Z Družstva I v této sezóně vypadli někteří plavci kvůli přestupu ze základní školy na střední, ale tým posílil Vojislav Štěrba, který je plavcem Bohemians Praha, nicméně do školy chodí v Pardubicích. Markéta Mísařová odešla na hostování do KVS Pardubice.

Všeobecná pohybová příprava vychází z biologického věku, stále je důležitá podpora správného držení těla a navozování svalové rovnováhy. Cíleně chceme zvyšovat obecnou kondici a svalovou sílu, specielní plaveckou sílu, aerobní vytrvalost. Suchá příprava je zajištěna 3x týdně, zároveň však se předpokládá aktivní a samostatný přístup plavců k pravidelnému cvičení a kompenzaci. Plavci se účastní vybraných kontrolních – přípravných závodů s cílem překonat svá osobní maxima, a připravit se co nejlépe na krajské závody, kde se mají možnost nominovat na mistrovství ČR. V této věkové kategorii je rovněž možné kvalifikovat se do Sportovních center mládeže a do reprezentačních družstev.

Cíle:

Obsah:

Trenéři: Tomáš Roztočil, Brigita Roztočilová Stloukalová

Plavci: Michal Beran, Libor Krpálek (člen reprezentace starších juniorů a SCM II), Tereza Paříková, Jan Šmíd (od září 2017 student SG), Vojislav Štěrba (jako host, člen Bohemians Praha)