O nás

Plavecký klub Pardubice, z.s. vznikl v roce 2000 jako občanské sdružení na základě souhlasu Ministerstva vnitra. Plavecký klub Pardubice je zaregistrován u České unie sportu a u Českého svazu plaveckých sportů, což umožňuje podílet se na sportovní činnosti obou těchto organizací. Předsedkyní Plaveckého klubu je Brigita Roztočilová Stloukalová.

Náš instruktorský sbor:


Vize:

Chceme poskytnout dostatek prostoru pro aktivní a kvalitní trávení volného času. Snažíme se proto v našich hodinách vytvářet atmosféru, která bude děti a mládež podporovat v oblasti plavání a rozvíjet pohyb vůbec.

Cíl:

Hlavním cílem činnosti je nabídnout výuku plavání pro neplavce a základní, zdokonalovací a kondiční plavání pro děti a mládež. Další hlavní cíl je kvalitně a odborně vedený sportovní trénink pro žákovské a dorostenecké kategorie, který momentálně vedeme ve třech družstvech na republikové úrovni. Kromě toho nabízíme i víkendovou školu lyžování a snowboardingu v zimních měsících (obvykle leden-únor), prázdninové pobytové tábory a příměstské tábory.

Historie:

Plavecký klub byl založen registrací stanov na ministerstvu vnitra dne 4. srpna 2000. Následovaly standardní kroky jako registrace u Pardubické sportovní organizace a Českého svazu plaveckých sportů.

Původní záměr byl velice jednoduchý – učit děti plavat. Zájem o naši výuku plavání byl však poměrně značný, pouze málo dětí po roce docházky končilo, zpočátku prakticky nikdo. Už po prvním roce bylo tedy jasné, že zajišťovat klub v počtu jeden a dva instruktoři nebude nadále možné. Těmi prvními byly Simona Baštová (dnes Novotná) a Brigita Stloukalová, postupně se vystřídali: Michal Metelka, Andrea Schwarzkopfová (dnes Hatlapatková), Marcel Kušička, Pavel Slabihoud, Pavel Novotný a Dana Houfová. Náš současný trenérský tým představuje 28 lidí, z nichž řada má za sebou plaveckou "kariéru" a pedagogické nebo tělovýchovné studium, mladší jsou již naši odchovanci.

Činnost:

Snažíme se stále nabízet kvalitní práci s dětmi, pracujeme na zvyšování naší kvalifikace, včetně té trenérské. Mladší instruktory zapojujeme do práce s dětmi postupně, aby mohli v klidu sbírat zkušenosti a hledat si svoji cestu. Zároveň se snažíme vytvářet přátelské ovzduší na prvním místě pro děti, které k nám na výuku chodí, na druhém i mezi námi, protože se domníváme, že bez toho to nejde.

V současné době pořádáme kurzy plavání pro všechny věkové kategorie a úrovně. Počet dětí, který je momentálně zapsán do kurzů, je kolem 200 na padesátimetrovém a pětadvacetimetrovém bazénu a 120 na dětském bazénu.

Pravidelně pořádáme rovněž letní pobytový tábor a příměstské tábory. Není lehké všechny členy a další zájemce uspokojit. Mimo jiné má naší práci pomoci i tento web, na kterém je pod odkazem Přihlášky možnost přihlašovat se do kurzů on-line.