Závodní družstvo II

Děti v tomto družstvu jsou ročníky nar. 2004 a 2005. Od zimní sezóny 2017/2018 družstvo trénuje společně s Družstvem I. Bonusem tohoto spojení je nárůst tréninkové konkurence zejména tím, že se plave na dvou paralelních drahách. Družstvu II toto spojení mj. pomohlo i tím, že se zmenšil počet plavců na dráze. Nnyí je možnost trénovat v různých skupinách dle výkonnosti, délky tratě či individuální výkonnosti.

Družstvo II. má zajištěný plavecký trénink 9x týdně v rozsahu 14,5 hodin týdně včetně tří ranních tréninků v týdnu. Hlavními úkoly této etapy jsou výchova dětí k samostatnosti, soustavnosti a cílevědomosti v tréninku, děti se učí reagovat na rady trenéra týkající se jejich tréninkového přístupu a opravování techniky, dalším důležitým úkolem je zdokonalování techniky všech plaveckých způsobů a dalších plaveckých dovedností. Všeobecná pohybová příprava nabývá v této etapě na důležitosti a je doplněna už i specielní suchou přípravou. Je zajištěna 3x týdně. Plavci se účastní přípravných závodů s podporou účasti na závodech Českého poháru s cílem připravit se co nejlépe na krajské závody, kde se mají možnost nominovat na Mistrovství ČR mladšího a staršího žactva. Ročník 2004 bude od ledna 2019 zařazen do kategorie mladšího dorostu.

Cíle:

Obsah:

Trenéři: Tomáš Roztočil, Brigita Roztočilová Stloukalová

Plavci: Matyáš Bača, Jan Brožek, Kateřina Hazuková, Dominik Jožák, Hanka Kochwasserová, Marie Kopáčová, Nikola Kotyková, Adam Neumann, David Neumann, Filip Patlevič, Anna Pešavová, Miroslav Ryzner, Marek Stodola, Anna Marie Targošová, Barbora Teclová, Pavel Drahorád (hostující člen)