Neplavci

Přípravná plavecká výuka na dětském bazénu

Organizace, pro koho je kurz určen

Tento typ výuky je zaměřen na děti od čtyř let, což je vhodný věk k zahájení výuky plavání. Mladší děti jsou do výuky zařazovány pouze po dohodě (gitastl@post.cz). Výuka probíhá na dětském bazénu, který má hloubku od 40 cm do 90 cm a délku přibližně 12 m. V hodině je maximálně 25 dětí na 3 - 4 instruktory. Ideální je, když dítě může chodit do kurzu 2x týdně a po celý školní rok - v tomto případě zcela jistě zvládne vše, co se v kurzu dělá. Pro 4leté však stačí plavání 1x týdně.

V roce 2022/23 by výuku na dětském bazénu měly navštěvovat všechny děti narozené do roku 2016 včetně, přičemž u dětí narozených v tomto roce zvažujeme podle jejich dovedností, zda je možné je zařadit do základní výuky na 50timetrovém bazénu. Od února 2023 vybrané děti mohou přejít na 50timetrový bazén - po konzultaci s jejich instruktory. U dětí narozených v roce 2016 pouze výjímečně.

Kurzy pro neplavce jsou pochopitelně určeny i pro starší děti - pokud je to nezbytně nutné. Ty se většinou učí rychleji a mohou i v průběhu jednoho pololetí přejít na 50timetrový bazén, vždy však po dohodě a na doporučení instruktora. Jedná se zejména o bezpečnost vašich dětí.

Cíle, úkoly a obsah kurzu

Děti, které úplně začínají nebo mají strach z vody, si osvojují všechny dovednosti, které se dají procvičovat i ve vaně - začínáme omýváním obličeje, bubláním do vody, ležením ve vodě, chůzí ve vodě po rukou „jako krokodýl“, potopením obličeje. Všechny tyto dovednosti jsou důležité pro další výuku plavání a vyplatí se jim věnovat co nejvíc času. Děti se potom mnohem lehčeji a rychleji učí další plavecké dovednosti. Při vedení výuky využíváme v maximální míře herní prvky a nenutíme děti k ničemu, k čemu se samy neodhodlají.

Cílem této první části výuky je zvládnout potopení obličeje se zadrženým dechem na několik vteřin i s výdechem do vody, uvolnění těla při ležení ve vodě, vznášení na hladině, splývání s oporou o desku i bez opory, potápění v malé hloubce (40 cm) s otevřenýma očima pro puk a plavecké dýchání (tj. pravidelně střídat nádech s výdechem do vody). Délka této výuky je individuální a závisí na rychlosti, s jakou se dítě adaptuje na vodu a na pobyt v bazénu, obvykle však během prvních dvou měsíců výuky toto všechny děti zvládnou.

V další etapě výuky se více zaměřujeme již na samotné plavání. Základem výuky je splývání. Splývání je plavecká poloha, ke které se stále vracíme. Splývání provádíme v poloze na prsa i na znak, tělo je natažené do co největší délky, paže jsou ve vzpažení a hlava je mezi pažemi. V poloze na prsa je obličej ve vodě po celou dobu splývání, v poloze na zádech je brada přitisknuta k hrudníku a pohled očí směřuje ke stropu. Souběžně se splýváním nacvičujeme kraulové nohy, znakové nohy, základní kraul a znak („vrtuli“) a v samotném závěru celého kurzu prsové nohy.

Velkou pozornost věnujeme souhře plaveckých pohybů s dýcháním, přičemž výdech musí být vždy do vody. Zároveň se věnujeme dalším dovednostem - potápění a lovení předmětů, plavání pod vodou, cviky pro orientaci ve vodě a skoky do vody. Cílem základní plavecké výuky na dětském bazénu je osvojení si základních plaveckých dovedností (plavecké dýchání, vznášení, splývání a základní skoky a pády do vody), základů plaveckých způsobů kraul, znak a prsa a příprava dětí pro přechod na 50timetrový bazén.